Kategorie nabízených služeb

JUNIOR

 • Pomůžeme Vám získat nezbytnou Identitu občana
 • Pomůžeme Vám s registrací provozovatele bezpilotních systémů u Úřadu pro civilní letectví
 • Pomůžeme Vám s registrací pilota bezpilotních systémů u Úřadu pro civilní letectví
 • Poskytneme Vám praktické studijní materiály pro úspěšné absolvování on-line testu pro provoz v kategoriích A1/A3 (nedílná součást procesu registrace pilota)
 • Cena balíčku 1 500,- Kč

BASIC

 • Připravíme Vám veškeré podklady pro úspěšné podání žádosti o Oprávnění k provozu - OKP (pro vhodnou lokalitu bez požadavku kvalifikace pilota pro kategorii A2)
 • Klient sám podává žádost na ÚCL
 • Obecným předpokladem úspěšného podání je odpovídající kvalifikace pilota (A1, A3, Identita občana), úspěšně dokončené registrace (pilota i provozovatele)
 • Příprava podkladů obvykle do 3 pracovních dnů od objednání, v opačném případě Vám rádi nabídneme slevu -5% za každý další den prodlevy z jakýchkoliv důvodů na naší straně
 • Cena balíčku 5 000,- Kč

PROFI

 • Připravíme Vám veškeré podklady pro úspěšné podání žádosti o Oprávnění k provozu - OKP (pro lokalitu/-y definované klientem)
 • Poskytneme Vám praktické studijní materiály pro úspěšné absolvování přezkoušení pro provoz v kategorii A2
 • Klient sám podává žádost na ÚCL
 • Obecným předpokladem úspěšného podání je odpovídající kvalifikace pilota (A1, A3, Identita občana), úspěšně dokončené registrace (pilota i provozovatele)
 • Příprava podkladů obvykle do 5 pracovních dnů od objednání (v závislosti na složitosti zamýšleného provozu)
 • Cena balíčku 9 000,- Kč

BASIC+

 • Nabízíme Vám komplexní zprostředkování Oprávnění k provozu - OKP (pro vhodnou lokalitu bez požadavku kvalifikace pilota pro kategorii A2)
 • Klient získá povolení OKP (zajistíme podání žádosti a souvisejících dokumentů na základě plné moci)
 • Obecným předpokladem úspěšného podání je odpovídající kvalifikace pilota (A1, A3, Identita občana), úspěšně dokončené registrace (pilota i provozovatele)
 • Příprava podkladů a podání žádosti na ÚCL nejpozději do 5 pracovních dnů od objednání, v opačném případě Vám rádi nabídneme slevu -5% za každý další den prodlevy z jakýchkoliv důvodů na naší straně
 • Garance vydání OKP - v opačeném případě Vám vrátíme peníze
 • Cena balíčku 7 000,- Kč

PROFI+

 • Nabízíme Vám komplexní zprostředkování Oprávnění k provozu - OKP (pro lokalitu/-y definované klientem) včetně dalších souvisejících povolení vyžadovaných ÚCL (povolení pro provoz v ochranném pásmu železnice, CHKO/NP či zakázaném prostoru LKP)
 • Poskytneme Vám praktické studijní materiály pro úspěšné absolvování přezkoušení pro provoz v kategorii A2
 • Klient získá povolení OKP (zajistíme podání žádosti a souvisejících dokumentů na základě plné moci)
 • Obecným předpokladem úspěšného podání žádostí je odpovídající kvalifikace pilota (A1, A3, Identita občana), úspěšně dokončené registrace (pilota i provozovatele)
 • Příprava podkladů obvykle do 5 pracovních dnů od objednání (v závislosti na složitosti zamýšleného provozu)
 • Garance vydání OKP - v opačeném případě Vám vrátíme peníze
 • Cena balíčku 13 000,- Kč

Individual

Máte zájem pouze o některé dílčí nabízené služby nebo jen například o poskytnutí studijních materiálů? Žádný problém! Dejte nám vědět co Vás zajímá a my Vám rádi připravíme nabídku na míru. 

Doplňující informace k nabízeným službám

Žádost o Oprávnění k provozu - OKP (týká se produktů BASIC a PROFI)

 • pro klienta na míru vytvoříme prvotní žádost o OKP (oprávnění k provozu v kategorii "Specifická"), včetně související dokumentace příloh (Provozní příručka, Provozní koncepce - "ConOps", další obecné přílohy).

Specifická kategorie provozu s provozní podkategorií A2 (týká se produktů PROFI a PROFI+)

 • prostřednictvím poskytnutí praktických studijních materiálů připravíme klienta na úspěšné absolvování přezkoušení pro provozní kategorii A2 (úspěšné absolvování je podmínkou pro umožnění provozu v rizikových lokalitách - zejména v zástavbě). Veškeré formální kroky související s přezkoušením u ÚCL pro Vás rádi zajistíme.

Uvedené ceny v sobě nezahrnují související správní poplatky za vydání/změnu OKP

 • správní poplatek za vydání OKP činí 4 000,- Kč
 • správní poplatek za změnu OKP činí 400,- Kč

Objednejte si naše služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.